Polski English
 • Szukaj

  Aktualności

  Program POWER
  2017-08-09

  Wydział IET realizuje projekt: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”

  Cele projektu:

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji 78 pracowników dydaktycznych Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIET) Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w zakresie  prowadzenia  dydaktyki w j. angielskim, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz stosowania innowacyjnych metod dyd. w procesie kształcenia.

  Planowane efekty:

  Podniesienie kompetencji  kadry dydaktycznej WIEiT w następujących obszarach:

  • prowadzenia dydaktyki w j. angielskim
  • zarzadzania informacją
  • poprawy umiejętności dydaktycznych w zakresie stosowania nowych metod dydaktycznych

   

  Wartość projektu wynosi : 481 390,00 zł

  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 405 715,49 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

  Okres realizacji projektu:  od 3 kwietnia 2016 r. – 30 marca 2018 r.