Polski English
 • Szukaj

  Magisterskie

  Temat pracy Promotor Statut pracy

  Pomiar prądu zasilania modułu przemysłowego GSM/GPRS - nowa !

  dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   Bramofon GSM  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   Samochodowy system ratunkowy GPS/GSM  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   Motocyklowy system ratunkowy GPS/GSM  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   System sterowania GSM dla wielu szlabanów wjazdowych  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   System ustalania kierunku anteny telewizyjnej  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   System ustawiania anteny satelitarnej  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   System wyboru najbliższych stacji bazowych wybranego systemu komórkowego  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
   Samoorganizująca sieć neuronowa do wyszukiwania stacji bazowych systemu GSM  - nowa ! dr inż. Piotr Bratek  Dostępna
  Zbadanie różnych technik syntezy oraz usuwania części obrazów (inpainting). dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie oraz implementacja praktycznych metod segmentacji obrazów. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Detekcja tablic rejestracyjnych pojazdów na podstawie analizy obrazów cyfrowych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Implementacja zaawansowanych technik automatycznej analizy dokumentów. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie działania splotowej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów w obrazach. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja algorytmów wyszukiwania obrazów w Internecie. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Analiza oraz implementacja metod korelacji obrazów z wykorzystaniem reprezentacji z grafowej. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do problemu stereowizyjnego. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie oraz implementacja metod akceleracji sprzętowej wybrancyh algorytmów genetycznych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie oraz implementacja algorytmów genetycznych do tworzenia adaptacyjnych filtrów przetwarzania obrazów. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie działania morfologicznej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów w obrazach. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie możliwości opracowania oraz implementacja podstawowej wersji demonstratora systemu detekcji pieszych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie systemu wizyjnego do pomiarów prędkości obserwowanych pojazdów dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie sprzętowej implementacji modułów masywnego przetwarzania obrazów z biblioteki HIL z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie równoległej sprzętowej implementacji modułów obliczania tensora strukturalnego z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja wizyjnego systemu rozpoznawania odręcznych symboli graficznych używanych a analizie systemów dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie skutecznych metod detekcji uszkodzonych lub przysłoniętych znaków drogowych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu korelacji obrazów w przestrzeni log-polar z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja modułu detekcji implantów zębowych w radiologicznych obrazach szczękowych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja oprogramowania do znajdowania charakterystycznych cech obrazów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja systemu do poszukiwania obrazów w bazie danych na podstawie analizy słów kluczowych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Oprogramowanie kamery CCD rejestrującej obrazy domenowe dr Maciej Czapkiewicz Dostępna
  Klasyfikacja tekstu z wykorzystaniem układów programowalnych dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch Dostępna
  Sprzętowa akceleracja metod numerycznych dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch Dostępna
  Wielosensorowy układ pomiaru mocy mikrofalowej z odczytem cyfrowym dr inż. Sławomir Gruszczyński Dostępna
  Użycie sieci neuronowych do prognozowania zachowań rynków giełdowych dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Akceleracja obliczeń na macierzach rzadkich z użyciem układów FPGA dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Akceleracja obliczeń na macierzach rzadko-podobnych z użyciem układów FPGA  dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Analiza struktur domenowych w magnetycznych złączach tunelowych z użyciem mikroskopu sił magnetycznych- nowy! dr inż. Jarosław Kanak Dostępna
  Implementacja kodeka w radiotelefonie DMR pracującego w standardzie ETSI TS 102 361 dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna
  Analiza możliwości wykorzystania standardu radia DMR dla potrzeb sieciłączności radiowej PKP dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna
  Rozbudowa interfejsu do testowania modułu radiowego VHF radiotelefonu pociągowego dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna
  Rozbudowa oprogramowania zarządzające systemem automatycznego testowania radiotelefonu pociągowego dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

  Projekt i wykonanie transaktora magistrali I2C w standardzie SCEMI

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

  Projekt i wykonanie transaktora magistrali CAN w standardzie SCEMI

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

  Projekt i wykonanie transaktora magistrali I2S w standardzie SCEMI

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

  Projekt i wykonanie transaktora magistrali WISHBONE w standardzie SCEMI

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna
  Projekt i wykonanie transaktora magistrali ARM APB w standardzie SCEMI dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

  Projekt i wykonanie transaktora interfejsu JTAG w standardzie SCEMI

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna

   

  Projekt i wykonanie generatora pakietów Ethernet z wykorzystaniem karty NetFPGA - nowa ! 

   

  dr inż. Jerzy Kasperek  Dostępna 
  Projekt i wykonanie monitora pakietów Ethernet z wykorzystaniem karty NetFPGA - nowa !  dr inż. Jerzy Kasperek  Dostępna 
   Interfejs mastera magistrali I2C dla przetwornika asynchronicznego dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna
  Sprzętowa kompresja słów generowanych przez przetwornik AADC dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna

  Modelowanie przetwornika asynchronicznego w programie MatLab  - nowa !

  dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
   Rekonstrukcja sygnału przetwornika Spiking-Neuron  - nowa ! dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
  Układ sterowania przestrajanym filtrem Bragga dr inż. Przemysław Krehlik Dostępna
  Układ filtracji szumu fazowego sygnałów zegarowych dr inż. Przemysław Krehlik Dostępna
  Generator sekwencji pseudolosowych z kontrolowanymi fluktuacjami fazy dr inż. Przemysław Krehlik Dostępna
  Zasilany optycznie niskomocowy system pomiarowy dr hab. inż. Przemysław Krehlik Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do precyzyjnego pomiaru dyspersji chromatycznej światłowodów jednomodowych dr hab. inż. Przemysław Krehlik Dostępna
  Badanie parametrów krzemowych detektorów paskowych dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof.n.AGH Dostępna
  Opracowanie ćwiczeń symulacyjnych wspomagających nauczanie przedmiotu “Projektowanie i techniki wytwarzania mikrosystemów” dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Porównanie systemów analizy danych opartych na metodach sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przetwarzania sygnałów z e-nosów dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Implementacja programowa nadajnika i odbiornika OFDM dr inż. Janusz Młynarczyk Dostępna
  Implementacja nadajnika programowego Digital Radio Mondiale z wykorzystaniem  platformy GNURadio   dr inż. Janusz Młynarczyk Dostępna
  Klaster kamery Czerenkowa dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  Superklaster kamery Czerenkowa dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  Tester klastra kamery Czerenkowa dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  System synchronizacji kamer Czerenkowa dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  Cyfrowy odbiornik dla kosmicznej sondy jonosfery dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  Cyfrowy odbiornik dla spektrometru EPR dr inż. Paweł Rajda Dostępna
  Cyfrowe przetwarzanie i transmisja sygnałów dla eksperymentu SuperB. dr inż. Paweł Rajda Dostępna

  Implementacja algorytmu sortowania przez scalanie w technologii FPGA

  dr inż. Russek Paweł Dostępna

  Projekt uniwersalnej struktury sprzętowej do realizacji obliczeń równoległych w układach FPGA

  dr inż. Russek Paweł Dostępna
  Zastosowanie układów rekonfigurowalnych do budowy systemu szyfrującego o dużej wydajności. dr inż. Paweł Russek Dostępna
  Realizacja przy pomocy kart graficznych programu do filtracji ruchu w sieci komputerowej dla systemu NIDS- nowa! dr inż. Paweł Russek Dostępna
  Algorytm sprowadzania wyrazów języka polskiego do ich formy podstawowej- nowy! dr inż. Paweł Russek Dostępna
  Wielokanałowy system pomiaru i stabilizacji mocy optycznej. dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Układ skramblera polaryzacji wykorzystujący efekt elektrooptyczny w LiNbO3. dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Elektromechaniczny skrambler polaryzacji. dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Pomiar opóźnienia grupowego wąskopasmowych filtrów optycznych. dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Miernik bitowej stopy błędów 1.25-2.5 Gb/s dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Przestrajany programowany generator sekwencji binarnych. dr inż. Łukasz Śliwczyński Dostępna
  Symulacja wspomagania systemu wymiany ciepła prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński Dostępna
  Badanie efektu starzenia się ogniw słonecznych. dr inż. Barbara Swatowska Dostępna
  Rejestrator temperatury i wilgotności dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Wielokanałowy woltomierz o dużej rozdzielczości dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  System do pomiaru własności cieplnych materiałów dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Telemetryczny system akwizycji danych hydrometeorologicznych. - nowa ! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna 
  Implementacja w języku Impuls C wybranych operacji przetwarzania obrazów dr inż. Wielgosz Maciej Dostępna
  Implementacja systemu strumieniowej kompresji danych w języku Impulse C dr inż. Wielgosz Maciej Dostępna
  Sprzętowa implementacja procedury lokalnego haszowania dla operacji wyszukiwania podobieństw w strumieniach danych- NOWA dr inż. Wielgosz Maciej Dostępna
  Sprzętowa implementacja wybranych metod wstępnego przetwarzania tekstu- NOWA dr inż. Wielgosz Maciej Dostępna
  Implementacja wybranych metod analizy kodu pod kątem ich zrównoleglenia-NOWA dr inż. Wielgosz Maciej Dostępna
  Sprzęgacz kierunkowy w technice sprzężonych linii mikropaskowych poprzez szczelinę we wspólnym ekranie do zastosowań w macierzy Butlera 8x8 dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Mikrofalowy przesuwnik fazy z wykorzystaniem metamateriałó1)w do zastosowań w macierzach Butlera 8x8. dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Promiennik szerokopasmowy do zastosowań w skalowalnych układach antenowych - nowa!  dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Korekta dekodowania słów w rozpoznawaniu mowy z wykorzystaniem statystyk czasów trwania fonemów dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Audiowizualne rozpoznawanie mowy dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna