Polski English
 • Szukaj

  Inżynierskie

  Temat pracy Promotor Statut pracy

  Adapter GSM do domofonu - nowa!

   

   dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   Adapter GSM do sterownika bramy/szlabanu - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   System ustalania kierunku anteny nadawczej - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   Mikroprocesorowy system sieci czujników do pomiaru temperatury gleby - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   Ledowe oświetlenie RGB z zegarem astronomicznym - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   Ledowe oświetlenie awaryjne zasilane modułem  fotowoltaicznym - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
   Minutnik z animacją - nowa!  dr inż. Piotr Bratek Dostępna
  Generator zadanego rozkładu zmian wektorów – projekt układu scalonego. dr inż. Ireneusz Brzozowski Dostępna
  Szybka pamięć statyczna CMOS o zredukowanym poborze mocy dla generatora sekwencji wektorów. dr inż. Ireneusz Brzozowski Dostępna
  Sumator o zredukowanym poborze mocy dla określonego typu danych – projekt układu scalonego. dr inż. Ireneusz Brzozowski Dostępna
  Uniwersalny dekoder 1 z n – projekt układu scalonego oraz analiza własności energetycznych i czasowych. - Nowa ! dr inż. Ireneusz Brzozowski Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja wybranych podstawowych metod detekcji znaków drogowych w obrazach cyfrowych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Programowy system ładowania oraz uaktualniania zintegrowanych systemów mikroprocesorowych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie oraz implementacja praktycznych metod segmentacji obrazów. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Implementacja podstawowych technik automatycznej analizy dokumentów. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Implementacja wybranych nieliniowych filtrów do przetwarzania oraz poprawy jakości obrazów cyfrowych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie oraz implementacja metod akceleracji sprzętowej wybranych algorytmów detekcji obiektów w obrazach. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Implementacja szybkich algorytmów transformacji log-polar w celu rozpoznawania obiektów w obrazach cyfrowych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Implementacja protokołu SMC (Simple Messaging Channel) dla platform mikroprocesorowych z procesorami rodziny 8051 i kompatybilnych. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbadanie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do problemu stereowizyjnego. dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz wykonanie implementacji metody szybkiej segmentacji obrazów dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem miary wzajemnej entropii dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja modułu rozpoznawania piktogramów znaków drogowych z wykorzystaniem drzew decyzyjnych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu klasyfikatora z wektorami wspierającymi SVM z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu rozmytej segmentacji k-średnich (fuzzy k-means) z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem karty graficznej dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie systemu wizyjnego do pomiarów rzeczywistej wysokości osób w obserwowanych scenach dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbudowanie oraz opracowanie bazy znaków drogowych wraz z modułem analizy charakterystycznych kolorów dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie systemu do pobierania próbek koloru i tekstury skóry dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Zbudowanie oraz opracowanie bazy ludzkich oczu wraz z modułem analizy charakterystycznych kolorów dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oprogramowania do pomiaru prędkości pojazdów na podstawie analizy obrazów video dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Opracowanie oraz implementacja modułu poszukiwania informacji wizyjnej w bazie danych na podstawie analizy słów kluczowych dr hab. inż. Bogusław Cyganek Dostępna
  Symulacje dynamiki przełączania tunelowego złącza TMR pracującego jako komórka pamięci MRAM dr Maciej Czapkiewicz  Dostępna

  Pomiary i numeryczne opracowanie danych w pracowni magnetooptycznej

  dr Maciej Czapkiewicz  Dostępna
  Sprzętowa implementacja algorytmów kompresji danych dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch Dostępna
  Sprzętowa implementacja algorytmu Deflate - nowa ! dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch Dostępna

  Projekt sprzętowego modułu do przetwarzanie tekstu - nowa !

  dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch  Dostępna 
  Projekt sprzętowego konwertera kodowania znaków języka polskiego  dr inż. Agnieszka Dąbrowska-Boruch  Dostępna 
  Laboratoryjna metoda badania parametrów generatorów termoelektrycznych. dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Pozyskiwanie energii z otoczenia dla potrzeb zasilania węzłów sieci sensorowych. dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Systemy zasilania i zarządzania energią w urządzeniach mobilnych. dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Generator termoelektryczny przetwarzający ciepło ciała ludzkiego na energię elektryczną dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Układ doładowania i zarządzania energią zgromadzoną w superkondensatorach dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Łącze bezprzewodowe do monitorowania temperatury zasilane z autonomicznych źródeł napięcia dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Battery charger supplied with solar energy- nowy! dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna 
  Generator termoelektryczny przetwarzający ciepło ciała ludzkiego na energię elektryczną-nowy! dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Autonomous low power supply converting ambient heat-NOWA! dr inż. Piotr Dziurdzia Dostępna
  Program do automatycznego rozpoznawania tekstu drukowanego w obrazie. dr inż. Jakub Gałka Dostępna

  Program do automatycznej detekcji mowy w sygnałach akustycznych.

  dr inż. Jakub Gałka Dostępna
  Badania symulacyjne wpływu granicznych wartości częstotliwości próbkowania  na pracę kodeka NSDM. mgr inż. Juliusz Godek Dostępna
  Rozkład odstępów próbkowania podczas modulacji NSDM -badania symulacyjne dr hab. inż. Ryszard Golański Dostępna
  Symulacyjne badania porównawcze odporności na zakłócenia kanałowe modulacji różnicowych CVSD i NSDM dr hab. inż. Ryszard Golański Dostępna
  Projekt wybranych układów analogowych bipolarnych z wykorzystaniem funkcji Lamberta w programie Maple dr hab. inż. Ryszard Golański Dostępna
  Tranzystorowy generator mikrofalowy o częstotliwości pracy f = 2,4 GHz. dr inż. Sławomir Gruszczyński Dostępna
  Generator mikrofalowy z wykorzystaniem tranzystora RF wykonanego w technologii CMOS 180um. dr inż. Sławomir Gruszczyński Dostępna
  Generator mikrofalowy na pasmo 77 GHz z diodą Gunna  dr inż. Sławomir Gruszczyński  Dostępna
  Projekt i badania eksperymentalne układu radarowego czujnika FMCW pracującego w paśmie 24 GHz. dr inż. Sławomir Gruszczyński  Dostępna
  Zmiennoprzecinkowa operacja mnóż i akumuluj implementowana w układach FPGA dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Realizacja prostej kompresji danych w układach FPGA dr inż. Ernest Jamro Wykonana
  Wstępne przetwarzanie sygnałów w układach FPGA dr inż. Ernest Jamro Wykonana
  Oprogramowanie oscyloskopu cyfrowego dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Projekt modułu przetwornika analogowo-cyfrowego dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Oprogramowanie układów FPGA dla celów dydaktycznych z Techniki Cyfrowej dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Obsługa interfejsu PCI-E w układach FPGA dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Realizacja wydajnej komunikacji pomiędzy układem FPGA i procesorem ARM dr inż. Ernest Jamro Dostępna
  Wybrane operacje na macierzach rzadkich realizowane w układach FPGA dr inż. Ernest Jamro

  Wykonana

  Projekt robota saperskiego zdalnie sterowanego dr inż. Ernest Jamro Wykonana
  Optymalizacja sprzętowej architektury kompresji danych metodą LZSS - Nowa!  dr inż. Ernest Jamro Zajęta
  Optymalizacja sprzętowej architektury kompresji danych metodą Deflate dr inż. Ernest Jamro Zajęta
  Symulacja komputerowa drgań w obwodzie elektrycznym RLC dr inż. Jarosław Kanak Dostępna
  Analiza złącz tunelowych w zastosowaniu jako czujniki pól magnetycznych. dr inż. Jarosław Kanak Dostępna
  Sprzętowa implementacja miksera audio w układzie FPGA dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 
  Akceleracja symulacji wybranego sprzętowego kontekstowego filtru obrazu na platformie HES dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 
  Akceleracja symulacji wybranego sprzętowego filtru FIR na platformie HES dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 
  Modelowa symulacja projektu w układzie FPGA z interfejsem VHPI dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 
  Modelowa symulacja projektu przetwarzania obrazu w układzie FPGA z interfejsem Simulink dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 
  Modelowa symulacja projektu filtracji dźwięku w układzie FPGA z interfejsem MATLAB dr inż. Kasperek Jerzy Wykonana 

  Weryfikacja wybranych modułów sprzętowej implementacji algorytmu MACSec

  dr inż. Jerzy Kasperek Wykonana

  Sprzętowa implementacja wybranych modułów algorytmu MACSec na karcie NetFPGA

  dr inż. Jerzy Kasperek Wykonana

  Projekt i wykonanie generatora pakietów Ethernet z wykorzystaniem karty NetFPGA1G

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna 

  Projekt i wykonanie monitora pakietów Ethernet z wykorzystaniem karty NetFPGA1G

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna 

  Modelowa symulacja sprzętowej realizacji  filtracji dźwięku w oparciu o środowisko akceleracji symulacji HES

  dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna 
  Tester interfejsów radiowych CPRI – część programowa- NOWY! dr inż. Jerzy Kasperek Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania układów próbkująco pamiętających dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania systemu transmisji danych z modulacją PAM dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania cyfrowych pól komutacyjnych – model sterowania w strukturze FPGA dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania czasowych pól komutacyjnych – implementacja sterowania scalonym polem komutacyjnym dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania kodeków PCM – opracowanie aplikacji do programowania parametrów pracy kodeka dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania wokoderów – opracowanie procedur sterowania i pomiarów układu. dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana
  Rejestrator natężenia promieniowania słonecznego z pyranometrem krzemowym. dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana 
  System zasilania stacji meteorologicznej ze źródeł energii odnawialnej. dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana 
  Wielokanałowy  rejestrator parametrów hybrydowej elektrowni wiatrowo-słonecznej. dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana 
  Analiza i prezentacja wyników pomiarów parametrów energetycznych wiatru dla potrzeb energetyki wiatrowej . dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Stanowisko laboratoryjne do badania modulatora sigma - delta dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Zastosowanie kart zbliżeniowych w systemie automatycznej autentykacji dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana
  Wielokanałowy bezprzewodowy system sterowania i kontroli układów automatyki domowej dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta
  Miernik parametrów modulacji AM dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Moduł interfejsu człowiek-komputer dla osób o ograniczonej sprawności dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana
  Zastosowanie techniki TDM do transmisji sygnałów akustycznych dr inż. Jacek Kołodziej Wykonana
   Wzmacniacz pomiarowy rejestratora EKG   dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna 
   Wzmacniacz pomiarowy rejestratora EEG   dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta 
   Dwukanałowy rejestrator przyspieszenia do wykrywania ataku epilepsji   dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta
   Konfiguracje usług VoIP w serwerach telekomunikacyjnych   dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta
   Elektroniczna niania   dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta 

  Interfejs pilota IR do odtwarza multimediów 

   dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta

  Emulator urządzenia HID

  dr inż. Jacek Kołodziej Zajęta
  Zestaw słuchawkowy VoIP- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Monitor magistrali CAN z interfejsem OBD II- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Serwer www do konfiguracji parametrów pracy systemu wbudowanego- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Zastosowanie technologii RFID w systemach informacyjnych- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Syntezer komunikatów głosowych dla systemu monitorowania zagrożeń - NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Panel informacyjny dla inteligentnego budynku- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Sieć modułów pomiarowych do monitorowania pracy hybrydowej elektrowni wiatrowo - słonecznej- NOWA! dr inż. Jacek Kołodziej Dostępna
  Podstawowy model symulacyjny bezprzewodowego systemu przesyłania sygnałów w telefonii komórkowej dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Podstawowy model symulacyjny bezprzewodowego przesyłania sygnałów w systemie GPS dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Symulacyjne modelowanie procesów przejściowych w liniowych układach elektrycznych dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Symulacyjne modelowanie procesów przejściowych w nieliniowych układach elektrycznych dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Opracowanie i implementacja w pakiecie Matlab zestawu algorytmów do analizy sygnałów EKG - nowa! dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Opracowanie i implementacja w pakiecie Matlab zestawu algorytmów do analizy sygnałów EEG - nowa! dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Opracowanie i implementacja w pakiecie Matlab zestawu algorytmów do analizy obrazów USG - nowa! dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Opracowanie i wykonanie stanowiska pomiarowego do badania dynamicznych cech bioimpedancji - nowa! dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Opracowanie i implementacja w pakiecie Matlab modelu działania wybranego typu sondy USG - nowa! dr inż. Przemysław Korohoda Dostępna
  Wzmacniacz akustyczny 5W prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Szybki przetwornik A/C prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Szybki przetwornik C/A prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Projekt generatora pierścieniowego prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Projekt topografii podstawowych bramek standardowych w technice ASIC prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Wykonana
  Elektroniczny system sterowania płynnością ruchu na skrzyżowaniu prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Wykonana
  System rozpoznawania pisma drukowanego na bazie kamery video prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Wykonana
  Projekt elektronicznego krokomierza prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Zajęta
  Projekt układu elektronicznego do kalibracji zegarków mechanicznych prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Analiza wpływu uwarunkowań zewnętrznych na dokładność częstotliwości sygnałów generatora pierścieniowego prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Projekt scalonego monitora funkcji życiowych człowieka prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Przyrząd do badań słuchu – system generacji sygnałów i diagnozy prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Wykonana 
  Przyrząd do badań słuchu – system przetwarzania i akwizycji danych prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Wykonana 

  Interkom dla kierowców rajdowych  - nowa !

  prof. dr hab. inż. Andrzej Kos  Dostępna 
  System bezpieczeństwa dla kierowców na bazie GPS i GSM   - nowa ! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos  Dostępna 
  Elektroniczny kompas  - nowa ! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos  Dostępna 
  System sprawdzający stan akumulatora samochodowego  - nowa ! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos  Dostępna 
  Projekt komparatora VLSI współpracującego z generatorem TCO   - nowa ! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos  Dostępna 
  Projekt programatora czasowego na bazie zegara synchronizowanego droga radiową - nowa ! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna 
  System monitorowania funkcji życiowych- nowa! prof. dr hab. inż. Andrzej Kos Dostępna
  Monitorłącza RS232 dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna
  Monitor magistrali I2C współpracujący z komputerem dr inż. Dariusz Kościelnik Wykonana
  Czytnik układów z interfejsem 1-wire z interfejsem komputera PC dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna
  Monitor magistrali SPI współpracujący z komputerem PC dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna

  Pakiet programujący generator arbitralny

  dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
  Czytnik układów z interfejsem 1-wire z interfejsem komputera PC - nowa! dr inż. Dariusz Kościelnik  Dostępna 
  Emulator sprzętowy „pastylki” typu i-Button - nowa! dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
  Modelowanie węzła sieci IEEE 802.15.4 w pakiecie MatLab - nowa! dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
  Modelowanie technik rozgłaszania informacji w sieciach ad-hoc za pomocą pakietu MatLab  - nowa! dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna 
  Monitor magistrali CAN współpracujący z komputerem PC - nowa!- nowa! dr inż. Dariusz Kościelnik Dostępna
  Konwejor prądowy w oparciu o inwertery CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Przerzutniki Schmitta w technologii CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Transkonduktancyjny wzmacniacz operacyjny w oparciu o inwertery CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Niskonapięciowe wzmacniacze transimpedancyjne w technologii CMOS. dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Analizy statystyczne w projektowaniu układów CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Wysokoczęstotliwościowy wzmacniacz mocy CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Wzmacniacz operacyjny CMOS z cyfrową korekcją napięcia niezrównoważenia dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Generator przestrajany napięciem w technologii CMOS dr inż. Witold Machowski Dostępna
  Oprogramowanie miernika ciepła spalania węglowodorów dr inż. Zbigniew Magoński Dostępna
  Oprogramowanie kontrolera natężenia przepływu płynów dr inż. Zbigniew Magoński Dostępna
  Symulacja charakterystyk optycznych cienkowarstwowych systemów elektrochromowych dr inż. Konstanty Marszałek Dostępna
  Symulacja charakterystyk odbicia dla warstw poddawanych bezpośredniej strukturyzacji laserowej. dr inż. Konstanty Marszałek Dostępna
  Inteligentny czujnik gazu w standardzie IEEE 1451 dr inż. Wojciech Maziarz Wykonana 
  Opracowanie oprogramowania do analizy danych ze spektrometru masowego współpracującego z aplikacją MASSoft firmy Hiden Analytics dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Opracowanie oprogramowania do porównawczej analizy danych z chromatografu gazowego firmy SRI typu 310C dr inż. Wojciech Maziarz Wykonana 
  Stanowisko laboratoryjne do badania własności elektrycznych warstw gazoczułych dla sensorów gazów dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Opracowanie oprogramowania do analizy danych ze spektrometru masowego współpracującego z aplikacją MASSoft firmy Hiden Analytics dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Adaptacja krzemowego detektora termokonduktancyjnego do pomiarów za pomocą chromatografu gazowego SRI dr inż. Wojciech Maziarz Dostępna
  Programowany sterownik temperatury współpracujący z układem prekoncentratora gazu dr inż. Wojciech Maziarz Wykonana 

  Implementacja toru radiowego FSK w technice radia programowego - nowa !

  dr inż. Janusz Młynarczyk  Zajęta 
  Implementacja toru radiowego PSK w technice radia programowego - nowa ! dr inż. Janusz Młynarczyk  Dostępna 
  Analysis of the physical layer of the GSM system- nowa ! dr inż. Janusz Młynarczyk  Dostępna
  Implementacja programowa odbioru sygnału radiowego RDS- nowa ! dr inż. Janusz Młynarczyk  Dostępna
  Analysis of the physical layer of the TETRA system- nowa ! dr inż. Janusz Młynarczyk  Dostępna
  Mikroprocesorowy rejestrator natężenia promieniowania słonecznego z pyranometrem krzemowym Sp Lite- Kipp&Zonen. dr inż. Jacek Ostrowski Dostępna
  Inteligentny układ kontroli zasilania stacji meteorologicznej ze źródła energii odnawialnej dr inż. Jacek Ostrowski Wykonana 
  Mikroprocesorowy system monitoringu pracy hybrydowej elektrowni wiatrowo-słonecznej. dr inż. Jacek Ostrowski Dostępna
  Oprogramowanie rejestratora parametrów energetycznych wiatru dla potrzeb energetyki wiatrowej. dr inż. Jacek Ostrowski Dostępna
  System kontroli temperatury w rozległym obiekcie dr inż. Jacek Ostrowski Wykonana 
  Model behawioralny przetwornika A/C AD9239 dr inż. Pawel Rajda Wykonana 

  Elementy kamery teleskopu Czerenkowa

  dr inż. Pawel Rajda Dostępna

  Ewaluacja stanowiska uruchomieniowego Altium NanoBoard 3000

  dr inż. Pawel Rajda Wykonana
  Interfejs Ethernet 10G w układzie FPGA- NOWA! dr inż. Pawel Rajda Dostępna
  Interfejs pamięci DDR w układzie FPGA-NOWA! dr inż. Pawel Rajda Dostępna
  Tester interfejsów radiowych CPRI – część sprzętowa- NOWA! dr inż. Pawel Rajda Dostępna
  Projektowanie wbudowanych systemów wieloprocesorowych w technologii FPGA dr inż. Paweł Russek Dostępna
  Projektowanie dedykowanych architektur obliczeniowych przy użyciu języków opisu sprzętu  wysokiego poziomu dr inż. Paweł Russek Wykonana 
  Interfejs komunikacyjny Ethernet dla systemu wbudowanego z Microblaze dr inż. Paweł Russek Wykonana
  Realizacja bezstratnej kompresji danych w mikroprocesorowym systemie wbudowanym. dr inż. Paweł Russek Wykonana
  Implementacja algorytmu sortowania przez scalanie w technologii FPGA dr inż. Paweł Russek Wykonana
  Środowisko laboratoryjne do badania pracy wieloprocesorowej w systemach wbudowanych. dr inż. Paweł Russek Wykonana
  Sensory TEDS w optycznej detekcji gazu dr inż. Zbigniew St. Sobków Dostępna
  Symulacja przetwornicy impulsowej DC/DC typu "step-down" w środowisku LabView - Multisim dr inż. Mariusz Sokołowski Wykonana 
  Symulacja przetwornicy impulsowej DC/DC typu "step-up" w środowisku LabView - Multisim dr inż. Mariusz Sokołowski Dostępna
  Symulacja przetwornicy impulsowej DC/DC typu "voltage-inverting" w środowisku LabView - Multisim dr inż. Mariusz Sokołowski Dostępna
  Charakterograf dla bipolarnych tranzystorów NPN - implementacja w środowisku LabView - Multisim Dr inż. Mariusz Sokołowski Dostępna
  Układ zasilania telefonu komórkowego z baterią słoneczną prof. dr hab. inż. Tomasz Stapiński Wykonana 
  Fotowoltaiczny układ zasilania komórki electrochromowej prof. dr hab. Tomasz Stapiński Dostępna
  Bezprzewodowa słuchawka do telefonu komórkowego, z interfejsem ZigBee dr inż. Jacek Stępień Wykonana 
  Bezprzewodowa klawiatura komputerowa z interfejsem ZigBee dr inż. Jacek Stępień Wykonana 
  Bezprzewodowe głośniki komputerowe z interfejsem  ZigBee dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Przegląd protokołów routingu dla bezprzewodowych sieci sensorowych dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Analiza ruchu w sieci Ethernet z wykorzystaniem analizatora sieci N2X dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Analiza funkcjonalna routera CISCO z wykorzystaniem analizatora N2X dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Retransmiter FM-AM z układem syntezy częstotliwości dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Mikrokontrolerowy system analizy spalin samochodowych dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Mikrokontrolerowy emulator samochodowego systemu podwójnej sondy
  lambda
  dr inż. Jacek Stępień Wykonana 
  Bezprzewodowy, internetowy system zbierania danych. dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Program do korekcji wad wymowy dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Internetowy system zbierania danych z modemem GPRS dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Internetowy system zdalnego sterowania oświetleniem mieszkania dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  System automatyki budynkowej z modułąmi ZigBee dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Generator pakietów IP dr inż. Jacek Stępień Wykonana
  Demodulator/modulator FM/AM z cyfrową syntezą częstotliwości dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Robot mobilny z precyzyjnym sterowaniem.  dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Układ sterowania modułami napędu quadrocoptera.  dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Układ sensorów pomiarowych i przekazu informacji alarmowych dla wyposażenia quadrocoptera.  dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Odczyt i wizualizacja sygnału EKG na telefonie komórkowym z systemem Android. dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Komórkowy system powiadamiania awaryjnego.  dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Niskoenergetyczny układ do pomiaru i rejestracji sygnału EKG.  dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Układ kontrolera systemu komfortu z magistralą CAN   dr inż. Jacek Stępień  Dostępna 
  Monitor magistrali CAN   dr inż. Jacek Stępień Dostępna 
  Komputerowy monitor magistrali CAN dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Urządzenie obsługujące maszynę vendingową  dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Wieloetapowa transmisja danych w sieci ZigBee  dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
    dr inż. Jacek Stępień Dostępna
  Symulacja wpływu wybranych czynników klimatycznych na parametry pracy układów PV dr inż. Barbara Swatowska Dostępna
  Badanie i analiza parametrów elektrycznych krzemowego minimodułu PV - nowa ! dr inż. Barbara Swatowska Dostępna 
  Sterownik do bębna do pomiaru stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Opracowanie oprogramowania do zarządzania bazą danych z wielopunktowego pomiaru temperatury i wilgotności powietrza dr inż. Przemysław Sypka  Dostępna 
  Opracowanie oprogramowania do zarządzania pracą wielokanałowego rejestratora danych hydrometeorologicznych-NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Wielokanałowy częstotliwościomierz do kalibracji anemometrów czaszowych- NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna 
   Wielokanałowy rejestrator temperatury- NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna 
  Opracowanie oprogramowania do zarządzania pracą czytnika danych hydrometeorologicznych- NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna 
  Programowany termostat do pomiaru własności cieplnych materiałów organicznych-NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Opracowanie oprogramowania do zarządzania pracą sterownika do badania ewaporacji wody-NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Ręczny przyrząd do pomiaru rezystancji i temperatury gruntu-NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Kalibrator deszczomierzy korytkowych-NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Cyfrowy miernik impedancji- NOWA!!! dr inż. Przemysław Sypka Dostępna
  Wzmacniacz mikrofalowy z wykorzystaniem tranzystora RF wykonanego w technologii CMOS 180um. dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Szerokopasmowy zminiaturyzowany sprzęgacz kierunkowy zaprojektowany z wykorzystaniem techniki elementów quasi-skupionych. dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Zminiaturyzowany element promieniujący pracujący w paśmie 868 MHz do zastosowań przemysłowych.- nowa ! dr inż. Krzysztof Wincza Dostępna
  Własności pomiarowe magnetorezystancyjnych czujników prądu dr inż. Piotr Wiśniowski Dostępna
  Własności pomiarowe magnetorezystancyjnych czujników pola magnetycznego dr inż. Piotr Wiśniowski Dostępna
  Badanie czułości i nieliniowości prototypowych czujników magnetorezystancyjnych dr inż. Piotr Wiśniowski Dostępna
  Inteligentny układładowania i konserwacji akumulatorów do pojazdu elektrycznego typu Melex dr inż. Cezary Worek Dostępna
  Analiza i budowa rezonansowego zasilacza impulsowego z układem korekcji współczynnika mocy dr inż. Cezary Worek Dostępna

  Implementacja warstwy abstrakcji sprzętu dla rodziny mikrokontrolerów SAM3S i Kinetis  - nowa !

  dr inż. Cezary Worek  Dostępna 
  Implementacja warstwy abstrakcji sprzętu dla rodziny mikrokontrolerów STM32  - nowa ! dr inż. Cezary Worek  Dostępna 
  Zintegrowany moduł do określania orientacji w przestrzeni z wykorzystaniem czujników MEMS oraz modułu GPS   - nowa ! dr inż. Cezary Worek  Dostępna 
  Dwukanałowy rejestrator szybkozmiennych przebiegów elektrycznych z graficznym wyświetlaczem LCD   - nowa ! dr inż. Cezary Worek  Dostępna 
   Inteligentny miernik energii pobieranej z gniazdka sieciowego  - nowa ! dr inż. Cezary Worek  Dostępna 
   Układ sterowania silnika pojazdu elektrycznego wraz z komputerem pokładowym - nowa ! dr inż. Cezary Worek Dostępna 
  Baza nagrań do udźwiękowiania gier komputerowych dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Generowanie zdań w języku polskim dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Syntezator mowy polskiej oparty na Festvox dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Soundtracing w grach komputerowych dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Audiowizualne rozpoznawanie mowy dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Przetestowanie SCARF dla języka polskiego dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  System rozpoznawania mowy polskiej oparty o Julius dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Utworzenie modelu mówionego języka polskiego dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Innowacyjna komputerowa gra fabularna Scarlett's Mansion dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Korekta dekodowania słów w rozpoznawaniu mowy z wykorzystaniem statystyk czasów trwania fonemów dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Gromadzenie korpusu języka polskiego z komunikatów RSS dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Implementacja modelu semantycznego języka naturalnego w technologii .Net dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Ulepszenie statystyk n-gramowych słów języka polskiego dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  System rozpoznawania mowy polskiej oparty o Sphinx dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Przygotowanie korpusu mowy dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Opracowanie korpusu mowy w oparciu o radio internetowe dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Utworzenia awatara głosowego promującego kierunek inżynieria akustyczna dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Wykorzystanie wiedzy z ontologii CYC jako modelu semantycznego w rozpoznawaniu mowy dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna
  Rozwinięcie korpusu mowy polskiej Parlamentu Europejskiego dr inż. Bartosz Ziółko Dostępna

   

  Dostępna