Polski English
 • Szukaj

  Spis alfabetyczny

  W tabelach zostały umieszczone końcówki numerów telefonów stacjonarnych. Pełny numer telefonu uzyskać można dodając na początek do numeru z tabelki prefix AGH: 12-617....

  Dla osób kontaktujących się z poza terytorium Polski nalezy do numeru telefonu dodać numer kierunkowy (+48)

  Nazwisko i Imię Stanowisko e-mail tel. Budynek,
  pokój
  Baszczyk Mateusz asystent baszczyk@agh.edu.pl 22-35
  52-12
  C-3, 511
  C-2, 403
  Bembenek Mariusz spec. inż.-tech. mpb@agh.edu.pl 30-19 C-3, 418
  Bielawska Agnieszka st. referent admin. bielawsk@agh.edu.pl 28-16 C-3, 404
  Bratek Piotr adiunkt bratek@agh.edu.pl 27-24 C-3, 512
  Brudnik Andrzej adiunkt, dr hab. inż. brudnik@agh.edu.pl 25-94 C-1, 306
  Brzozowski Ireneusz adiunkt brzoza@agh.edu.pl 27-24 C-3, 512
  Buczek Łukasz asystent lbuczek@agh.edu.pl 30-20 C-3, 514
  Cecot Monika asystent naukowy mbanasik@agh.edu.pl 51-46 C-1, 308
  Cyganek Bogusław adiunkt, dr hab. inż. cyganek@agh.edu.pl 36-25 C-2, 413
  Czapkiewicz Maciej adiunkt czapkiew@agh.edu.pl 25-96
  30-44
  C-1, 212
  C-1, 321
  Dąbrowska-Boruch Agnieszka adiunkt adabrow@agh.edu.pl 28-75 C-2, 414
  Dorosz Piotr asystent pdorosz(at)agh(.)edu(.)pl 22-35
  52-12
  C-3, 511
  C-2, 403
  Działek Kazimierz st. spec. inż.-tech. dzialek@agh.edu.pl 30-24 C-3, 307
  Dziurdzia Barbara adiunkt dziurd@agh.edu.pl 38-78 C-3, 006
  Dziurdzia Piotr adiunkt dziurdzi@agh.edu.pl 27-02 C-3, 413
  Frankowski Marek asystent mfrankow@agh.edu.pl 44-74 C-1, 309
  Gałka Jakub adiunkt jgalka@agh.edu.pl 50-68 C-2, 419
  Głąb Sebastian asystent sglab@agh.edu.pl 27-02 C-3, 413
  Godek Juliusz asystent godek@agh.edu.pl 30-23 C-3, 407
  Golański Ryszard  prof.n.AGH golanski@agh.edu.pl 30-23 C-3, 407
  Gruszczyński Sławomir prof.n.AGH slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl 30-21
  28-37
  C-3, 405
  C-3, 417
  Grzybacz Monika st. referent admin. grzybacz@agh.edu.pl 28-16 C-3, 404
  Gwiżdż Patryk asystent gwizdz@agh.edu.pl 29-01 C-1, 305
  Habdank–Wojewódzki Tadeusz st. spec. inż.-tech. habdankw@agh.edu.pl   C-2, 204
  Halewska Magdalena referent admin. halewska@agh.edu.pl 30-35 C-3, 414
  Jamro Ernest adiunkt, dr hab. inż. jamro@agh.edu.pl 27-92 C-3, 504
  Kanak Jarosław adiunkt kanak@agh.edu.pl 25-96 C-1, 321
  Kasperek Jerzy adiunkt kasperek@agh.edu.pl 39-80 C-3, 502
  Knapik Jolanta spec.a w zakresie
  prac związanych z admin.
  jknapik@agh.edu.pl 30-19 C-3, 418
  Kołodziej Andrzej prof.n.AGH ankolo@agh.edu.pl 45-23 Z-11
  Kołodziej Jacek adiunkt jackolo@agh.edu.pl 42734 C-2, 422
  Korohoda Przemysław adiunkt korohoda@agh.edu.pl 27-52 C-3, 506
  Koryciak Sebastian asystent koryciak@agh.edu.pl 28-75 C-2, 414
  Korzeń Zbigniew spec. naukowo - tech. kozby@agh.edu.pl 30-22 C-3, 404
  Kos Andrzej  prof. zw. kos@agh.edu.pl 34-35 C-3, 505
  Kościelnik Dariusz adiunkt koscieln@agh.edu.pl 30-34 C-3, 409
  Kowalczyk Konrad adiunkt konrad.kowalczyk@agh.edu.pl 30-48 C-3, 507
  Kożuch Joanna spec. inż.-tech. jkozuch@agh.edu.pl 30-35 C-3, 414
  Krajewski Grzegorz starszy wykładowca krajewsk@agh.edu.pl 27-02 C-3, 413
  Krehlik Przemysław prof.n.AGH krehlik@agh.edu.pl 27-40 C-3, 515
  Krzak Łukasz asystent lkrzak@agh.edu.pl 29-83 C-2, 008
  Kucewicz Wojciech  prof. zw. kucewicz@agh.edu.pl 30-45 C-3, 408
  Kułak Andrzej adiunkt, dr hab. inż. kulak@agh.edu.pl 27-09 C-3, 403
  Lipiński Marcin prof.n.AGH mlipinsk@agh.edu.pl 30-20 C-3, 515
  Łysoń-Sypień Barbara adiunkt lyson@agh.edu.pl 29-01 C-1, 305
  Machowski Witold adiunkt, dr hab. inż. machowsk@agh.edu.pl 27-58 C-3, 406
  Magoński Zbigniew adiunkt magonski@agh.edu.pl 30-14 C-3, 402
  Małek Anna asystent amalek@agh.edu.pl 36-14 C-2, 208
  Marszałek Konstanty adiunkt marszale@agh.edu.pl 36-14 C-1, 208
  Maziarz Wojciech adiunkt maziarz@agh.edu.pl 30-39 C-1, 208
  C-1, 301
  Mąsior Mariusz asystent masior@agh.edu.pl 50-68 C-2, 419
  Mietniowski Piotr spec. naukowo-tech. mietniow@agh.edu.pl 30-44 C-1, 212
  Miśkowicz Marek adiunkt, dr hab. inż. miskow@agh.edu.pl 30-34 C-3, 409
  Młynarczyk Janusz adiunkt januszm@agh.edu.pl 27-09 C-3, 403
  Ostrowski Jacek adiunkt ostrowsk@agh.edu.pl 30-12 C-2, 422
  Pęcak Artur st. referent admin. pecak@agh.edu.pl 28-16 C-3, 404
  Pietroń Marcin asystent pietron@agh.edu.pl 28-75 C-2, 414
  Pisarkiewicz Tadeusz prof. zw. pisar@agh.edu.pl 35-53
  59-10
  C-1, 316
  D17-1.21
  Powroźnik Wiesław st. spec. inż.-tech. wpowroz@agh.edu.pl 36-45
  25-96
  C-3, 002
  C-1, 321
  Rajda Paweł adiunkt pjrajda@agh.edu.pl 39-80 C-3, 502
  Rumian Roman adiunkt rumian@agh.edu.pl 27-00 C-3, 508
  Russek Paweł adiunkt russek@agh.edu.pl 27-92 C-3, 504
  Rydosz Artur asystent rydosz@agh.edu.pl 25-94 C-1, 305
  Sapor Maria adiunkt sapor@agh.edu.pl 30-45 C-3, 408
  Schneider Krystyna adiunkt kryschna@agh.edu.pl 29-01 C-1, 305
  Skowroński Witold adiunkt skowron@agh.edu.pl 44-74 C-1, 309
  Skurzok Dawid asystent skurzok@agh.edu.pl 36-39 C-2, 418
  Sokołowski Mariusz adiunkt sokolows@agh.edu.pl 29-00 C-1, 306A
  Sokulski Jerzy st. spec. inż.-tech. jsokuls@agh.edu.pl 25-43 C-2, 009
  Stapiński Tomasz  prof. zw. stap@agh.edu.pl 35-64 C-1, 304
  Staszczak Andrzej st. referent tech. astaszcz@agh.edu.pl 46-58 C-3, 308
  Staszek Kamil adiunkt kamil.staszek@agh.edu.pl 52-11 C-2, 412
  Stawinoga Katarzyna st. referent admin. kstawi@agh.edu.pl 34-36 C-3, 415
  Stępień Jacek adiunkt stepien@agh.edu.pl 27-58 C-3, 406
  Stobiecki Tomasz  prof. zw. stobieck@agh.edu.pl 25-53 C-1, 315
  Swatowska Barbara adiunkt swatow@agh.edu.pl 30-39 C-1, 301
  Sypka Przemysław adiunkt sypka@agh.edu.pl 27-52 C-3, 506
  Szafraniak Bartłomiej st. referent tech. szafrani@agh.edu.pl    
  Szklarski Zbigniew starszy wykładowca szkla@agh.edu.pl 25-96 C-1, 321
  Szyduczyński Jakub asystent szyduczy@agh.edu.pl 30-34 C-3, 409
  Śliwczyński Łukasz adiunkt, dr hab. inż. sliwczyn@agh.edu.pl 27-40 C-3, 515
  Wiatr Kazimierz prof. zw. wiatr@agh.edu.pl 30-33 C-3, 503
  Wielgosz Maciej adiunkt wielgosz@agh.edu.pl 27-92 C-3, 504
  Wilczak Grażyna spec.a w zakresie
  prac związanych z admin.
  wilczak@agh.edu.pl 30-19 C-3, 418
  Wincza Krzysztof prof.n.AGH krzysztof.wincza@agh.edu.pl 30-21 C-3, 405
  Wiśniowska Małgorzata st. referent admin. mwisni@agh.edu.pl 34-36 C-3, 415
  Wiśniowski Piotr adiunkt, dr hab. inż. pwis@agh.edu.pl 51-46 C-1, 309
  Worek Cezary adiunkt worek@agh.edu.pl 29-83 C-2, 008
  Wrona Jerzy adiunkt wrona@agh.edu.pl 30-44 C-1, 212
  Zakrzewska Katarzyna prof zw. zak@agh.edu.pl 29-01
  59-17
  C-1, 317
  D-17, 2.14
  Ziętek Sławomir asystent zietek@agh.edu.pl 30-44 C-1, 212
  Ziółko Bartosz adiunkt bziolko@agh.edu.pl 36-39 C-2, 418
  Ziółko Mariusz  prof. zw. ziolko@agh.edu.pl 30-48 C-3, 507