Polski English
 • Szukaj

  Cyganek Bogusław, dr hab. inż.

  Opracowanie oraz implementacja wybranych podstawowych metod detekcji znaków drogowych w obrazach cyfrowych.

  Opracowanie przenośnego stanowiska do akwizycji oraz wstępnej obróbki obrazów stereoskopowych.

  Programowy systemładowania oraz uaktualniania zintegrowanych systemów mikroprocesorowych.

  Zbadanie oraz implementacja praktycznych metod segmentacji obrazów.

  Implementacja podstawowych technik automatycznej analizy dokumentów.

  Implementacja wybranych nieliniowych filtrów do przetwarzania oraz poprawy jakości obrazów cyfrowych.

  Rozpoznawanie obiektów w obrazach binarnych na podstawie analizy momentów statystycznych.

  Zbadanie zachowania oraz poszukiwanie efektywnej implementacji detektorów podstawowych figur geometrycznych w obrazach binarnych.

  Zbadanie oraz implementacja metod akceleracji sprzętowej wybranych algorytmów detekcji obiektów w obrazach.

  Implementacja szybkich algorytmów transformacji log-polar w celu rozpoznawania obiektów w obrazach cyfrowych.

  Implementacja protokołu SMC (Simple Messaging Channel) dla platform mikroprocesorowych z procesorami rodziny 8051 i kompatybilnych.

  Zbadanie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do problemu stereowizyjnego.

  Opracowanie oraz implementacja demonstratora systemu detekcji wybranych znaków drogowych na podstawie obrazów cyfrowych.

  Opracowanie oraz wykonanie implementacji metody szybkiej segmentacji obrazów

  Opracowanie oraz implementacja interfejsu użytkownika dla systemu poszukiwania informacji wizyjnej w bazie danych 

  Opracowanie oraz implementacja modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem miary wzajemnej entropii 

  Opracowanie oraz implementacja modułu rozpoznawania piktogramów znaków drogowych z wykorzystaniem drzew decyzyjnych.

  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu klasyfikatora z wektorami wspierającymi SVM z wykorzystaniem karty graficznej 

  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu rozmytej segmentacji k-średnich (fuzzy k-means) z wykorzystaniem karty graficznej 

  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu korelacji obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem karty graficznej 

  Opracowanie systemu wizyjnego do pomiarów rzeczywistej wysokości osób w obserwowanych scenach 

  Zbudowanie oraz opracowanie bazy znaków drogowych wraz z modułem analizy charakterystycznych kolorów

  Opracowanie systemu do pobierania próbek koloru i tekstury skóry 

  Zbudowanie oraz opracowanie bazy ludzkich oczu wraz z modułem analizy charakterystycznych kolorów 

  Opracowanie oprogramowania do pomiaru prędkości pojazdów na podstawie analizy obrazów video

  Opracowanie oraz implementacja modułu poszukiwania informacji wizyjnej w bazie danych na podstawie analizy słów kluczowych