Polski English
 • Szukaj

  Informacje o studiach

   

   

  Katedry Elektroniki i Telekomunikacji AGH prowadzą stacjonarne i niestacjonarne studia 1. stopnia (inżynierskie) na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, a także studia stacjonarne 1. stopnia Electronics and Telecommunications prowadzone w języku angielskim (oddzielna rekrutacja).

   

   

  Studia stacjonarne trwają 7 semestrów, zaś niestacjonarne 8 semestrów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Na studiach 1. stopnia stworzono możliwości kształcenia uwzględniającego aktualne potrzeby rynku pracy poprzez możliwość wyboru, po czwartym semestrze, jednego z dwóch bloków obieralnych:


  A. Elektronika systemów wbudowanych
  B. Systemy i sieci telekomunikacyjne.


  Po ukończeniu studiów 1. stopnia można rozpocząć studia 2. stopnia (magisterskie), przy czym studia stacjonarne mogą być również prowadzone w języku angielskim (oddzielna rekrutacja). Studia stacjonarne 2. stopnia trwają 3 semestry (niestacjonarne 4 semestry) i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej, a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie wybranej specjalności. Absolwent studiów 2. stopnia jest przygotowany do kreowania postępu technicznego oraz posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w obszarach współczesnej elektroniki, teleinformatyki i telekomunikacji, a także kierowania zespołami ludzkimi.

  W pierwszym semestrze studiów Absolwent uzyskuje uzupełniające przygotowanie teoretyczne z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, zaś w następnych dwóch semestrach, na studiach 2. stopnia prowadzone jest kształcenie specjalistyczne według różnych programów, w ramach 3 specjalności:


  Urządzenia i systemy teleinformatyki

  Sensory i mikrosystemy

  Sieci i usługi telekomunikacyjne

  Systemy wbudowane

   

  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów 3. stopnia (doktoranckich).