Polski English
 • Szukaj

  Kołodziej Jacek, dr inż.

  Stanowisko laboratoryjne do badania układów próbkująco pamiętających

  Stanowisko laboratoryjne do badania systemu transmisji danych z modulacją PAM

  Stanowisko laboratoryjne do badania cyfrowych pól komutacyjnych – model sterowania w strukturze FPGA

  Stanowisko laboratoryjne do badania czasowych pól komutacyjnych – implementacja sterowania scalonym polem komutacyjnym

  Stanowisko laboratoryjne do badania kodeków PCM – opracowanie aplikacji do programowania parametrów pracy kodeka

  Stanowisko laboratoryjne do badania wokoderów – opracowanie procedur sterowania i pomiarów układu.

  Rejestrator natężenia promieniowania słonecznego z pyranometrem krzemowym.

  System zasilania stacji meteorologicznej ze źródeł energii odnawialnej.

  Wielokanałowy  rejestrator parametrów hybrydowej elektrowni wiatrowo-słonecznej.

  Analiza i prezentacja wyników pomiarów parametrów energetycznych wiatru dla potrzeb energetyki wiatrowej

  Stanowisko laboratoryjne do badania modulatora sigma - delta 

  Zastosowanie kart zbliżeniowych w systemie automatycznej autentykacji 

  Wielokanałowy bezprzewodowy system sterowania i kontroli układów automatyki domowej 

  Miernik parametrów modulacji AM 

  Moduł interfejsu człowiek-komputer dla osób o ograniczonej sprawności 

  Zastosowanie techniki TDM do transmisji sygnałów akustycznych 

  Wzmacniacz pomiarowy rejestratora EKG

  Wzmacniacz pomiarowy rejestratora EEG

  Dwukanałowy rejestrator przyspieszenia do wykrywania ataku epilepsji

  Konfiguracje usług VoIP w serwerach telekomunikacyjnych

  Elektroniczna niania

  Interfejs pilota IR do odtwarza multimediów

  Emulator urządzenia HID

  Zestaw słuchawkowy VoIP- NOWA!

  Monitor magistrali CAN z interfejsem OBD II- NOWA!

  Serwer www do konfiguracji parametrów pracy systemu wbudowanego- NOWA!

  Zastosowanie technologii RFID w systemach informacyjnych- NOWA!

  Syntezer komunikatów głosowych dla systemu monitorowania zagrożeń - NOWA!

  Panel informacyjny dla inteligentnego budynku- NOWA!

  Sieć modułów pomiarowych do monitorowania pracy hybrydowej elektrowni wiatrowo - słonecznej- nOWA!