Polski English
 • Szukaj

  Cyganek Bogusław, dr hab. inż.

  Zbadanie różnych technik syntezy oraz usuwania części obrazów (inpainting).

  Zbadanie oraz implementacja praktycznych metod segmentacji obrazów.

  Detekcja tablic rejestracyjnych pojazdów na podstawie analizy obrazów cyfrowych.

  Implementacja zaawansowanych technik automatycznej analizy dokumentów.

  Zbadanie działania splotowej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów w obrazach.

  Opracowanie oraz implementacja algorytmów wyszukiwania obrazów w Internecie.

  Analiza oraz implementacja metod korelacji obrazów z wykorzystaniem reprezentacji z grafowej.

  Zbadanie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do problemu stereowizyjnego.

  Zbadanie oraz implementacja metod akceleracji sprzętowej wybrancyh algorytmów genetycznych.

  Zbadanie oraz implementacja algorytmów genetycznych do tworzenia adaptacyjnych filtrów przetwarzania obrazów.

  Zbadanie działania morfologicznej sieci neuronowej do rozpoznawania obiektów w obrazach.

  Zbadanie możliwości opracowania oraz implementacja podstawowej wersji demonstratora systemu detekcji pieszych.

  Opracowanie systemu wizyjnego do pomiarów prędkości obserwowanych pojazdów - nowy!

  Opracowanie sprzętowej implementacji modułów masywnego przetwarzania obrazów z biblioteki HIL z wykorzystaniem karty graficznej - nowy!

  Opracowanie równoległej sprzętowej implementacji modułów obliczania tensora strukturalnego z wykorzystaniem karty graficznej - nowy!

  Opracowanie oraz implementacja wizyjnego systemu rozpoznawania odręcznych symboli graficznych używanych a analizie systemów - nowy!

  Opracowanie skutecznych metod detekcji uszkodzonych lub przysłoniętych znaków drogowych - nowy!

  Opracowanie sprzętowej implementacji modułu korelacji obrazów w przestrzeni log-polar z wykorzystaniem karty graficznej - nowy!

  Opracowanie oraz implementacja modułu detekcji implantów zębowych w radiologicznych obrazach szczękowych - nowy!

  Opracowanie oraz implementacja oprogramowania do znajdowania charakterystycznych cech obrazów z wykorzystaniem algorytmów genetycznych - nowy!

  Opracowanie oraz implementacja systemu do poszukiwania obrazów w bazie danych na podstawie analizy słów kluczowych - nowy!