Polski English
 • Szukaj

  Przetwarzanie sygnałów - prowadzone projekty

  Prowadzone projekty:

  1. "Monitoring akustyczny z wykorzystaniem systemów wielomikrofonowych" (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Stypendium Doctus  ZS.4112-219/2010.
  2. "Raytracer audio i video" w konsorcjum z firmą Teyon, program Innotech, NCBiR, 2012-2014, http://teyonagh.blogspot.com/
  3. "Nowoczesne Technologie dla/ w procesie karnym - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne", NCBiR
  4. TELEDS, "System dialogowy człowiek-komputer oparty na łączach telefonicznych", NCBiR, Lider, 2012-2014
  5. "Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy" w konsorcjum z IPI PAN, NCN,Sonata, 2012-2014
  6. "Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów", NCN, Opus, 2012-2014
  7. "Algorytmy audiowizualnego przetwarzania sygnału mowy polskiej na potrzeby interfejsu człowiek-kompute"r, NCN, PRELUDIUM, 2012-2014
  8. "Biometryczna weryfikacja i identyfikacja głosu" (Biometric voice verification and identification), projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Unico Software sp. z o.o. i AGH w Krakowie, w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR, 2012-2014.
  9. "Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na sposób używania rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w reklamach i punktach informacyjnych", POIG 2012-2015
  10. "Opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego identyfikację głosową osób dzwoniących pod numer alarmowy", NCBR Bezpieczeństwo i obronność, 2013-2016
  11. "Uzyskanie ochrony patentowej na sposób stosowania soundtracingu, rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w grach video", POIG 2013-2015
  12. "Wirtualny Tłumacz Komunikacji Migowej" (Virtual sign-language translator), projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Unico Software sp. z o.o. i AGH w Krakowie, w ramach 2. Programu Badań Stosowanych NCBiR, 2013-2015.