Polski English
 • Szukaj

  Technika mikrofalowa i elektronika wielkiej częstotliwości - prowadzone projekty

  Prowadzone projekty:

  1. Projekt badawczy realizowany przez młodych naukowców ze stopniem doktora i przyznany przez NCN, pt. „Badania liniami transmisyjnymi o ujemnej prędkości fazowej oraz ich zastosowaniem w nowych układach mikrofalowych”, 2011-2015.
  2. Projekt badawczy przyznany przez MNiSzW w ramach programu Iuventus Plus (II edycja), „Szerokopasmowe mikrofalowe sprzęgacze kierunkowe realizowane w układach o mniejszym wymaganym maksymalnym współczynniku sprzężenia - metody syntezy, projektowanie i zastosowanie w nowoczesnej elektronice mikrofalowej”, 2012-2013.
  3. Projekt badawczy przyznany przez MNiSzW w ramach programu Iuventus Plus (II edycja) „Technika pomiaru parametrów rozproszenia układów mikrofalowych o zwiększonej dokładności wykorzystująca szerokopasmowe macierze Butlera”, 2012-2013.
  4. Projekt badawczy przyznany przez NCN, pt.: „Miniaturowe mikrofalowe szerokopasmowe sprzęgacze kierunkowe projektowane w technice elementów quasi-skupionych”, 2011- 2013.
  5. Projekt badawczy przyznany przez NCBiR w ramach II konkursu Lider, „Miniaturowe zintegrowane urządzenia radarowe do zastosowań przemysłowych oraz w radarach antykolizyjnych”, 2011-2013.
  6. Projekt badawczy przyznany przez NCBiR w ramach programu Lider (pierwszy konkurs), „System monitorowania stanu zmęczenia kierowcy”,2010-2013.
  7. Projekt badawczy przyznany przez MNiSzW w ramach programu Iuventus Plus (I edycja), „Mikrofalowe układy o liniach sprzężonych - projektowanie, optymalizacja i zastosowanie w nowoczesnych systemach i urządzeniach telekomunikacyjnych”, 2011.
  8. Projekt badawczy realizowany przez młodych naukowców ze stopniem doktora i przyznany przez NCN, pt. „Badania nad możliwością realizacji skalowalnych układów antenowych do zastosowań w antenach adaptacyjnych pracujących w szerokim zakresie częstotliwości”, 2012-2016.
  9. Projekt badawczy przyznany przez MNiSzW w ramach programu „Diamentowy Grant” (II edycja), „Metody pomiaru parametrów rodzajowych sprzężonych wieloprzewodowych linii transmisyjnych w zakresie mikrofalowym dla zastosowań w biosensorach”, 2013-2016.
  10. Projekt badawczy przyznany przez MNiSzW w ramach programu „Diamentowy Grant” (II edycja), „Anteny o skanowanej wiązce promieniowania w szerokim zakresie kątowym projektowane z wykorzystaniem prawo-lewoskrętnych odcinków linii transmisyjnych do zastosowań w sensorach radarowych”, 2013-2016.
  11. Projekt badawczy przyznany przez NCN w ramach programu Preludium (V edycja), „Badania nad możliwością realizacji układów podziału mocy mikrofalowej do zastosowań w precyzyjnych wielowrotowych pomiarach parametrów rozproszenia”, 2014-2017.