Polski English
 • Szukaj

  Elektronika i Telekomunikacja studia niestacjonarne

  Studia stacjonarne 1-go stopnia (inżynierskie) na kierunku EiT trwają osiem semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji.

  Absolwenci studiów 1-go stopnia nabywają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do projektowania, wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

  Kształcenie jest oparte na starannie dobranym zestawie przedmiotów, które służą właściwemu profilowaniu wykształcenia pod kątem współczesnych i przyszłościowych technik elektronicznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych, a także tworzenia tych technologii i narzędzi.

  Studia stacjonarne 2-go stopnia trwają 4 semestry i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej, a Absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera elektroniki i telekomunikacji o specjalności urządzenia i systemy teleinformatyki.
   
  Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kreowania postępu technicznego oraz posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich w obszarach współczesnej elektroniki i telekomunikacji, a w szczególności urządzeń i systemów teleinformatycznych. Jest  również przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, a także do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).