Polski English
  • Szukaj

    Rekonfigurowalne systemy obliczeniowe

    W latach 90. ubiegłego stulecia dr hab. inż. Kazimierz Wiatr założył w ówczesnym Instytucie Elektroniki AGH Zespół Rekonfigurowalnych Systemóww Obliczeniowych. Nadrzędnym celem, który przyświecał nowoutworzonemu Zespołowi było wypełnienie istniejącej wtedy niszy powstałej na polu nowoczesnej elektroniki cyfrowej. W tamtych czasach żaden zespół naukowy w Akademii Górniczo-Hutniczej nie używał w praktyce układów CPLD (Complex Programmable Logic Devices) i dopiero co powstających układów FPGA (Field Programmable Gate Arrays). Można więc śmiało stwierdzić, że Zespół Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych jest pionierem z zakresu stosowania logiki reprogramowalnej w elektronice w obrębie AGH, a nawet całego kraju.

        Zespół może poszczycić się ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym oraz listą przekraczającą 250 publikacji naukowych wydanych na całym świecie. W chwili obecnej trzon Zespołu stanowi 9 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Katedrze Elektroniki AGH na stanowisku profesora (1), adiunkta (7) i asystenta (1). Ponadto w pracach Zespołu czynny udział bierze 3 słuchaczy Studiów Doktoranckich.

      Badania naukowe Zespółu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych skupiają się na obliczeniach z użyciem reprogramowalnych jednostek przetwarzających, sprzętowej akceleracji algorytmów, cyfrowym przetwarzaniu sygnałów i obrazów, kryptografii. Zespół współpracuje z producentami układów FPGA oraz producentami rozwiązań dedykowanych dla układów FPGA (m.in. Xilinx, Mentor Graphics, Impulse Accelerated Technologies, DRC Computing, Pico Computing, Jacquard Computing) oraz innymi ośrodkami i zespołami naukowymi (m.in. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Department of Computing Science and Engineering University of California).