Polski English
 • Szukaj

  Projekty Naukowo-Badawcze

  Członkowie Zespołu Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych współpracowali bądź też współpracują przy realizacji następujących projektów naukowo-badawczych:

  • Realizowane:
  1. "Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych metodami sprzętowymi", projekt badawczy NCN, 2011 – 2014.
  • Zrealizowane:
  1. "Wieloprocesorowy, modułowy system do sterowania procesów lub urządzeń w czasie rzeczywistym, o architekturze optymalizowanej ze względu na parametry niezawodności i szybkości obsługi", projekt badawczy KBN, 1991.
  2. "System wieloprocesorowy do sterowania urządzeń w czasie rzeczywistym wykorzystujący algorytmy analizy obrazów pochodzących z kamery wizyjnej o architekturze optymalizowanej ze względu na parametr szybkości przetwarzania", projekt badawczy KBN, 1992 – 1993.
  3. "Rozpoznawanie kształtów i ruchu obiektów dla potrzeb sterowania urządzeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem dedykowanych architektur systemu wieloprocesorowego i potokowej obróbki wstępnej danych obrazowych", projekt badawczy KBN, 1994 – 1996.
  4. "Kodowanie i analiza sekwencji obrazów opisujących ruch obiektu z zastosowaniem rekonfigurowalnych architektur dedykowanych procesorów zrealizowanych w oparciu o układy programowalne FPGA o bardzo dużych pojemnościach", projekt badawczy KBN, 1997 – 1999.
  5. "Implementacja w układach logiki reprogramowalnej algorytmu kwantyzacji dla potrzeb kompresji sygnału wizyjnego", grant promotorski KBN, 2001 – 2002.
  6. "Złożony koprocesor wizyjny implementowany w strukturach programowalnych FPGA o wielkich pojemnościach do realizacji bardzo szybkich obliczeń przetwarzania obrazów", projekt badawczy KBN, 2000 – 2002.
  7. "Implementacja w układach FPGA kodeka obrazów w standardzie MPEG2 spełniającego wymogi czasu rzeczywistego", grant promotorski KBN, 2004 – 2006.