Polski English
 • Szukaj

  Katedra Elektroniki

  Katedra Elektroniki AGH  istnieje od 1.11.1973 roku, początkowo jako Instytut Elektroniki utworzony na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (w 1975 roku zmiana nazwy wydziału na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w roku 1998 na: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - EAIiE), który w ramach restrukturyzacji całej Uczelni, został przekształcony od dnia 1.01.1993 roku w Katedrę Elektroniki.

  Od 3.09.2012 roku Katedra Elektroniki, wraz z Katedrą Informatyki i Katedrą Telekomunikacji, po podziale Wydziału EAIiE, tworzy nowy Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

  Katedra Elektroniki zatrudnia obecnie 93 pracowników,  w tym 8 profesorów tytularnych, 6 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, 8 doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunktów, (łącznie 22 profesorów i doktorów habilitowanych), 34 doktorów na stanowiskach adiunktów, 1 doktora na stanowisku starszego wykładowcy, 2 doktorów na stanowiskach asystentów, 14 magistrów na stanowiskach asystentów, 1 magistra na stanowisku starszego wykładowcy, 9 pracowników inżynieryjno-technicznych i 10 pracowników administracyjnych.

  Profil działalności naukowo-badawczej Katedry obejmuje problematykę związaną z szeroko rozumianą elektroniką. Począwszy od jej podstaw fizycznych i nowych technologii w tym technologii mikro- i nanosystemów, przez teorię, projektowanie i testowanie układów, urządzeń i systemów elektronicznych, aż po zaawansowane algorytmy analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz ich sprzętową realizację. Katedra legitymuje się osiągnięciami w wielu programach badawczych krajowych i międzynarodowych. Obecnie, w 2012 roku, Katedra realizuje: 3 programy międzynarodowe, 7 grantów (NCN), 7 grantów MNiSzW, 3 projekty rozwojowe (INITECH, NCBiR), 4 projekty Ministra NiSzW (MNiSzW, NCBiR, PATENT PLUS), 6 programów operacyjnych z Funduszy Strukturalnych, 1 program POIG.01.03.01-00-014/08, 2 programy LIDER (FNP),  8 umów w ramach współpracy z przemysłem.

  Badania naukowe w Katedrze prowadzone są w następujących zespołach:

  • Mikrosystemy detekcyjne i struktury optoelektroniczne (prof. Tadeusz Pisarkiewicz);
  • Magnetyczne układy wielowarstwowe i elektronika spinowa (prof. Tomasz Stobiecki);
  • Cienkie warstwy półprzewodnikowe na bazie tlenków i azotków metali (dr hab. Katarzyna Zakrzewska, prof. AGH);
  • Mikroelektronika, układy i systemy elektroniczne (dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH);
  • Systemy mikroelektroniczne i nanoelektroniczne (prof. Andrzej Kos);
  • Mikroelektronika (prof. Wojciech Kucewicz);
  • Przetwarzanie sygnałów (prof. Mariusz Ziółko);
  • Rekonfigurowalne systemy obliczeniowe (prof. Kazimierz Wiatr);
  • Optoelektronika, technika światłowodowa (dr hab. inż. Marcin Lipiński, prof. AGH);
  • Fotowoltaika i optoelektronika cienkowarstwowa (prof. Tomasz Stapiński);
  • Technika mikrofalowa i elektronika wielkiej częstotliwości (dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, prof. AGH);
  • Systemy wbudowane i widzenie komputerowe (dr hab. inż. Bogusław Cyganek).

  Katedra Elektroniki prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów:

  1. Elektronika i Telekomunikacja.

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne 1-go stopnia;
  • Studia stacjonarne 1-go stopnia w języku angielskim;
  • Studia stacjonarne i niestacjonarne  2-go stopnia na specjalnościach:

  - Urządzenia i Systemy Teleinformatyczne,
  - Systemy Wbudowane
  - Sensory i Mikrosystemy,
  - Sieci i Usługi Telekomunikacyjne

  2. Teleinformatyka,

  3. Informatyka

  4. Inżynieria Akustyczna, Automatyka i Robotyka, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (przedmioty zlecone Katedrze Elektroniki),

  5. Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (przedmioty zlecone Katedrze Elektroniki),

  6. Energetyka na Wydziale Paliw i Energii (przedmioty zlecone Katedrze Elektroniki),

  7. Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Metali i Ceramiki (przedmioty zlecone Katedrze Elektroniki).