Polski English
 • Szukaj

  Optoelektronika, technika światłowodowa

  W Laboratorium Transmisji Światłowodowej, Optoelektroniki i Fotoniki prowadzona jest zarówno działalność dydaktyczna, jak też prace badawcze, dotyczące w ogólności systemów transmisji światłowodowej do zastosowań specjalnych. W ostatnich latach są to głównie prace związane z dystrybucją referencyjnych sygnałów czasu i częstotliwości generowanych przez zegary atomowe. Prowadzone są także badania nad innymi unikalnymi systemami, np. do zastosowań pomiarowych w środowisku wysokich napięć.

  Laboratorium wyposażone jest wszechstronnie w specjalistyczną aparaturę z zakresu szerokopasmowej elektroniki i techniki światłowodowej, jak oscyloskopy, analizatory komunikacyjne i analizatory widma elektrycznego o paśmie do 40 GHz, wysokostabilne generatory sygnałowe, analizatory widma optycznego, źródła laserowe o wysokiej koherencji, reflektometr optyczny, oprzyrządowanie do spawania światłowodów i szereg innych. Kompetencje pracującego tu zespołu badawczego jak i wyposażenie laboratorium sprawiają, że prace prowadzone w Laboratorium są doceniane na arenie międzynarodowej. W chwili obecnej w Laboratorium prowadzone są cztery projekty badawcze finansowane w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych.

  W ramach realizacji prac badawczo-naukowych w dziedzinie transferu sygnałów atomowych wzorców czasu i częstotliwości Zespół opracował i wdrożył do eksploatacji unikalne łącze światłowodowe służące do transmisji referencyjnych sygnałów czasu i częstotliwości, wytwarzanych w laboratoriach utrzymujących zegary atomowe o największej precyzji. Opracowany system połączył, wykorzystując 420 km światłowodu, najważniejsze w Polsce laboratoria czasu i częstotliwości, zlokalizowane w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie i w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych w Borowcu pod Poznaniem. W łączu tym po raz pierwszy na świecie zastosowano oryginalną, opracowaną przez Zespół technikę aktywnej stabilizacji czasu transferu sygnałów czasu i częstotliwości, dzięki czemu uzyskano nieosiągalną wcześniej dokładność przesyłania skali czasu. Obydwa połączone ośrodki otrzymały jedyne w swoim rodzaju narzędzie do porównania i synchronizacji zegarów atomowych.

  Prace Zespołu dotyczące tej tematyki opublikowano w ostatnich latach w szeregu czasopism o zasięgu międzynarodowym, jak: Measurement Science and Technology, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on Ultrasonics Ferroelectrics and Frequency Control, Metrologia.