Polski English
 • Szukaj

  Inżynieria nanostruktur optoelektronicznych i ogniw słonecznych

  Strona internetowa - www.asisemi.agh.edu.pl

  Zespół skupia się nad opracowywaniem i wytwarzaniem nowoczesnych struktur optoelektronicznych złożonych z warstw krzemowych, germanowych i innych w formie matryc z nanoelementami.

  Równocześnie, zespół prowadzi badania nad wytwarzaniem warstw z nanokryształami srebra i złota pod kątem zastosowań w fotonice.

  Opracowanie technologii nanoszenia wysokiej jakości warstw pozwala na projektowanie i wytwarzanie nowej generacji urządzeń elektronicznych takich jak ogniwa słoneczne, tranzystory TFT, tranzystory FGT oraz inne, oraz przeniesienie technologii z laboratorium do przemysłu. Osiągnięcia zespołu są nowatorskie i znaczące w skali ogólnopolskiej.

  Zespół zbudował nowoczesne Laboratorium Cienkowarstwowych Struktur Półprzewodnikowych i Ogniw Słonecznych (w budynku Z11), które jest wyposażone między innymi w aparaturę do nanoszenia metodami RF PECVD oraz RMS, oraz sprzęt pomiarowy, co pozwala na w prowadzenie badań począwszy od projektu po wykonanie i weryfikację elementu elektronicznego m.i.: Pomiary I-V-C-T otrzymanych elementów, symulacje efektów kwantowych, plazmonicznych i innych.