Polski English
 • Szukaj

  Tematyka badawcza

  Tematyka badawcza:

  • Wytwarzanie jednorodnych struktur z systemem nano-elementów (nano-kropek) w wielowarstwowych procesach nanoszenia (RF PECVD, RMS).

  • Warstwy elektrodowe (antyrefleksyjne) z nano-elementami.
  • Wytwarzanie nanokryształów krzemu i germanu w matrycach SiOx i a-Si:H.
  • Technologia wytwarzania, pomiary opto-elektryczne i modelowanie ogniw słonecznych.
  • Technologia wytwarzania, pomiary opto-elektryczne i modelowanie cienkowarstwowych tranzystorów.
  • Technologia próżniowa: osadzanie chemiczne z fazy gazowej wspomagane mikrofalowo (RF PECVD), osadzanie w procesie jonowym (RMS).