Polski English
 • Szukaj

  Elektronika - nowy kierunek

  Kształcimy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy

  Studenci kierunku elektronika otrzymują bardzo dobre wykształcenie podstawowe i specjalistyczne w dziedzinach poszukiwanych na rynku pracy. Dostosowanie programu kształcenia do potrzeb nowoczesnego przemysłu przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów nauczania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców branży IT.  Program studiów kierunku Elektronika, pozwala na zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym (projektowanie, testowanie i diagnostyka systemów elektronicznych w motoryzacji, medycynie, przemyśle, centrach przetwarzania danych) oraz firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym multimedialne i łączności ruchomej.

  Studia na ELEKTRONICE gwarancją sukcesu w działalności inżynierskiej i naukowej, dzięki wyrabianiu praktycznych umiejętności:

  • projektowania systemów elektronicznych opartych o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne do zastosowań: multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych i teleinformatycznych;
  • wykorzystania narzędzi sprzętowych i programowych w procesie budowy urządzeń elektroniki użytkowej i przemysłowej, a także układów scalonych;
  • implementacji algorytmów i tworzenia sterowników sprzętowych (ASM, C, C++, Java, RTOS, EmLinux, iOS);
  • wykonywania pomiarów, testowania i konfiguracji systemów, protokołów i usług (EMC,QoS);
  • prowadzenia projektów metodami planowymi i zwinnymi (Agile).